WERKWIJZE

Mijn werkwijze in praktische zin

De eerste basisbehoeften van een kind zijn lichamelijke verzorging, liefde en veiligheid. Als gastouder vind ik het belangrijk een hechte en vertrouwde band op te bouwen. Vanuit die veilige basis kan het kind nieuwe uitdagingen aangaan en zichzelf verder ontwikkelen.   

Doordat PLUK & PLUIS opvang verzorgt in een kleinschalige en huiselijke omgeving, kan ik als gastouder de aandacht, rust en regelmaat bieden die past bij de behoefte van jonge kinderen. Ook kan er goed rekening worden gehouden met de behoefte aan een prikkelarme omgeving. PLUK & PLUIS heeft oog voor de eigenheid van het kind, waardeert het kind als individu en laat dat merken door het kind positief te benaderen.

Voorbeelden van mijn pedagogische werkwijze

♡ Bij PLUK & PLUIS is er aandacht voor emoties. Boosheid en verdriet zijn gevoelens die kinderen mogen hebben. Als gastouder erken en benoem ik zichtbare en geuite gevoelens van kinderen. Zo geef ik de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en voelen ze zich gezien en gehoord. Ik benoem bijvoorbeeld; 'ik hoor dat je huilt, je hebt honger, ik ga nu jouw fles maken' of 'je bent gevallen, ik zie dat je verdrietig bent'.  

♡ Bij PLUK & PLUIS krijgen kinderen zoveel mogelijk de ruimte zelf dingen te doen en ontdekken. Als gastouder neem ik een beschikbare houding aan waarbij ik het kind observeer en kan ingrijpen wanneer dat nodig is. Ik stimuleer de zelfstandigheid van kinderen bijvoorbeeld door; een baby zelf tot spel te laten komen en de ruimte te geven om zelf te bepalen met wat, wanneer en hoe hij/zij materialen gebruikt - een peuter de ruimte en tijd te bieden om zich zelf aan- en uit te kleden.

♡ Bij PLUK & PLUIS hebben wij passief en natuurlijk speelmateriaal, wat kinderen aanzet tot activiteit en creativiteit. Materiaal dat ongedefinieerd is (blokken, ballen, lapjes e.d.), doet een beroep op de creativiteit van het kind zelf. Neutraal gekleurde blokken kunnen het ene moment een auto zijn, het volgende moment een huis. Zo zijn er lappen die kunnen dienen als prinsessenjurken, maar ook een hut kunnen vormen als hij over tafel gelegd wordt.

♡ Bij PLUK & PLUIS help ik de kinderen sociale competenties eigen te maken door geduldig en op positieve wijze uit te leggen en te benoemen. Ik benoem welke gevolgen bepaald gedrag heeft voor de ander. Bijvoorbeeld; 'als je duwt kan een kind vallen'.

♡ Bij PLUK & PLUIS staat het speelmateriaal voor het overgrote deel op ooghoogte en is het materiaal direct voor de kinderen toegankelijk. Op deze wijze kunnen de kinderen zelf kiezen waarmee ze spelen. De creatieve en educatieve materialen kunnen onder begeleiding gebruikt worden. 

Het is van wezenlijk belang dat het kind zoveel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen beroven we hem juist van datgene wat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkst is.
- Emmi Pikler - 

♡ Bij PLUK & PLUIS is het ondernemen van creatieve activiteiten met kinderen meer gericht op het proces, dan op het resultaat. De volwassen denkwijze om 'iets' te maken wordt losgelaten: we maken geen schilderij, maar we experimenteren met verf, voelen met onze handen en ontdekken wat er gebeurt als we kleuren mengen. We plakken geen beestjes, maar gebruiken onze fantasie door verschillende vormen op en aan elkaar te plakken en te ontdekken wat het wordt.  

♡ Bij PLUK & PLUIS krijgen baby's de ruimte om te oefenen met bewegingen die passen in het proces van de natuurlijke ontwikkeling.  Bewegingen of posities waartoe de baby nog niet in staat is worden nooit geforceerd. Het kind wordt niet zittend neergezet, wanneer het niet zelfstandig tot zit kan komen. Het kind bepaald op eigen initiatief en tempo wanneer het een bepaald stadium bereikt of een nieuwe vaardigheid leert, als het kind er fysiek en emotioneel klaar voor is. Elke beweging bouwt voort op de vorige.

♡ Bij PLUK & PLUIS is de omgeving afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Om het kind te helpen bij de zelfontwikkeling en persoonlijkheidsvorming werk ik met een 'voorbereide omgeving', welke uitdaagt tot ontdekken en onderzoeken. Het kind wordt zo uitgedaagd om zelf tot spel te komen, te leren en tot verdieping te komen met het materiaal. 

♡ Bij PLUK & PLUIS worden kinderen niet overmatig begrensd en krijgen zij de ruimte om mee te doen in de echte wereld. Helpen met het vegen van de bladeren, de was wegbrengen, zelf ergens op te klimmen. Het moet veilig zijn, maar kinderen moeten ook kunnen vallen om daarna, een ervaring rijker weer op te staan. Dit soort ervaringen helpt hen om later risico's zelf in te kunnen schatten. 

♡ Bij PLUK & PLUIS wordt er tijdens de wandeling volop aandacht geschonken aan de wereld om ons heen. We staan stil met een van de kinderen die naar de hovenier kijkt die de bladblazer aanzet. Tijdens de wandeling worden de kinderen geholpen om de wereld om hen heen te begrijpen. Ik benoem bijvoorbeeld; 'je hebt vandaag geen laarzen aan, als je in de plas wil springen krijg je natte voeten'. Ik vertel wat de kinderen tegenkomen en laat hen zelf ervaren. De natte voeten worden een leermoment voor het kind zonder regenlaarzen. 

Een kind dat iets bereikt door zelfstandig te experimenteren verwerft een heel andere kennis, dan een kind dat een kant en klare oplossing krijgt aangeboden.
- Emmi Pikler -

^ Eigenzinnige en wonderlijke houten wezens bij PLUK & PLUIS. De kinderen kunnen hun eigen fantasie gebruiken om te bepalen wat voor soort beestjes dit zijn.