TARIEVEN

Voordat uw kind start bij PLUK & PLUIS gastouderopvang wordt u uitgenodigd voor een kennismaking. Klikt het? Dan wordt er samen een intake ingepland om alle details en formulieren goed door te nemen. Voordat kinderen worden opgevangen, plan ik in overleg met de ouders voorafgaand aan de startdatum een intakegesprek en een wenmoment.

Het intakegesprek en het eerste wenmoment worden gecombineerd, zo kan het kind alvast wennen aan de nieuwe omgeving in veilige nabijheid van de ouders. Op het moment dat het goed voelt neemt u als ouder afscheid en blijft uw kind nog even zonder u wennen. Dit eerste wenmoment duurt een ochtend. Indien gewenst kan er een tweede wendag plaats vinden na ingang van het contract. Tijdens de tweede wendag worden de uren op de groep opgebouwd, hierbij wordt gekeken naar de behoeften van ouders en kind.

Wat zit er bij de prijs inbegrepen? 

  • Gezonde voeding
  • Kleine groepen
  • Persoonlijke aandacht
  • Variatie aan activiteiten binnen en buiten
  • Waar mogelijk natuurlijk spelmateriaal
  • Huiselijke inrichting voor vertrouwen en rust
  • Elke dag hetzelfde vertrouwde gezicht