PEDAGOGISCH WERKPLAN

Pedagogisch werkplan gastouder

De Wet Kinderopvang stelt als eis dat één keer per jaar het pedagogisch beleid met de gastouder wordt besproken. Het Pedagogisch beleid is een visie van gastouderopvang PLUK & PLUIS gebaseerd op de 4 richtinggevende basisdoelen uit de wet. Deze 4 basisdoelen zijn; emotionele veiligheid, persoonlijke- en sociale competenties en de overdracht van normen en waarden. Dit beleid biedt uitgangspunten om het pedagogisch handelen door mij als gastouder te vertalen.

Als gastouder lijkt het of ik helemaal zelf kan bedenken en uitmaken wat ik wil doen. Ik werk zelfstandig en als ouders en kinderen tevreden zijn, dan doe ik het als gastouder dus goed. Maar ik ben geen oppas, ik ben een gastouder. Een zelfstandig ondernemende gastouder met een eigen bedrijf. Ik sta ingeschreven in het landelijk register en voldoe aan alle eisen. Maar waar blijft het welzijn van het kind? Wat vind ik als gastouder belangrijk voor een kind? Een gastouder werkt vaak onbewust wel volgens de 4 basisdoelen, maar door mijn pedagogisch handelen te benoemen bereik ik nog meer professionaliteit in mijn werk als gastouder. Met mijn eigen pedagogisch werkplan krijgt u als ouder inzicht hoe ik het beleidsplan van gastouderopvang PLUK & PLUIS ten uitvoer breng.